Ons website adres is: https://www.ons-ltc.nl.

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de ONS Leefstijl & trainingscentrum (onderdeel van Shark Fit & Vitaal), hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Die verstrekt u via een formulier op deze website.

Denkt u hierbij aan:

ONS Leefstijl & Trainingscentrum heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor;

Bewaren van persoonsgegevens

ONS Leefstijl & trainingscentrum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan (wettelijk) noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

ONS Leefstijl & Trainingscentrum zal uw gegevens niet verstrekken aan andere organisaties.

Beveiliging

ONS Leefstijl & Trainingscentum neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of in bepaalde gevallen te verwijderen. ONS Leefstijl & Trainingscenturm in ieder geval binnen vier weken op dit verzoek. U kunt hiervoor per e-mail een verzoek indienenĀ fit@ons-ltc.nl.

Datalekken

Ondanks inspanningen kunnen incidenten helaas niet altijd worden voorkomen. Denk aan het verkeerd adresseren van een e-mail een website waar te veel informatie op staat. In deze gevallen kan er sprake zijn van een datalek. Het is van belang dat ONS Leefstijl & Trainingscentrum daar zo snel mogelijk van op de hoogte wordt gesteld. We kunnen dan maatregelen treffen om erger te voorkomen en, indien nodig, de betrokken persoon over het datalek inlichten. Denkt u dat er sprake is van een datalek? Meld dit dan direct bij ONS Leefstijl & Trainingscenturm via fit@ons-ltc.nl.

Websitebezoek

Voor informatie over de gegevens die wij opslaan in het kader van het websitebezoek zie de Cookieverklaring.

Contactgegevens

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op via fit@ons-ltc.nl.

Natuurlijk helpen wij u graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Komt u er toch niet samen met ons uit? U heeft dan ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

HIJ IS eR WEER

Zomerkaart

vanaf 50 euro

Geldig tot en met zondag 1 september